Nạp Thẻ

【Sự Kiện】Ưu Đãi Đặc Biệt Đầu Tháng 3

03/03/2021

【Sự Kiện】Ưu Đãi Đặc Biệt Đầu Tháng 3

Các Nhẫn Giả thân mến, BQT Hỏa Chí Anh Hùng xin gửi đến các nhẫn giả sự kiện Ưu Đãi Đặc Biệt đầu tháng 3 với những phần quà cực HOT! Hãy cùng xem thông tin chi tiết phía bên dưới:

I. Siêu ưu đãi đầu tháng 04/03 - 08/03

Lưu Ý: - Tích Nạp Đạt Mốc Nhận Mốc Cao Nhất ( Không Cộng Dồn )
1.Jinchuuriki 04/03
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Thú Hóa Houkou*1 + Thẻ Jinchuuriki Vàng*2 + Quà tinh thạch Ngẫu Nhiên Lv.21*5 + Độn Thuật Jinchuuriki Viêm Độn*5
100 Thú Hóa Raiju*1 + Thẻ Jinchuuriki Vàng*4 + Quà tinh thạch Ngẫu Nhiên Lv.21*10 + Độn Thuật Jinchuuriki Từ Độn*5
200 Thú Hóa Kaku*1 + Thẻ Jinchuuriki Ám Kim*4 + Quà tinh thạch Ngẫu Nhiên Lv.21*15 + Độn Thuật Jinchuuriki Tinh Độn*5
500 Thú Hóa Hachimata*1 + Thẻ Jinchuuriki Ám Kim*8 + Quà tinh thạch Ngẫu Nhiên Lv.21*30 + Độn Thuật Jinchuuriki Cương Độn*5

 

2. Truyền Thuyết Konoha 05/03
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Bạch Nhãn Hinata*1 + Thẻ Konoha Vàng*2 + Rương Trang Bị Long Uyên 3 sao*5 + Độn Thuật Konoha Viêm Độn*5
100 Tiên Nhân Naruto*1 + Thẻ Konoha Vàng*4 + Rương Trang Bị Long Uyên 3 sao*10 + Độn Thuật Konoha Từ Độn*5
200 Nhất Vĩ - Naruto*1 + Thẻ Konoha Ám Kim*4 + Rương Trang Bị Long Uyên 3 sao*15 + Độn Thuật Konoha Tinh Độn*5
500 Tiên Nhân - Jiraiya*1 + Thẻ Konoha Ám Kim*8 + Rương Trang Bị Long Uyên 3 sao*30 + Độn Thuật Konoha Cương Độn*5

 

3. Bạn Chiến 06/03
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Orochimaru•Kabuto*1 + Thẻ bạn chiến vàng*2 + Nguyên Đan*2000 + Độn Thuật Bạn Chiến Viêm Độn*5
100 Obito•Kakashi*1 + Thẻ bạn chiến vàng*4 + Nguyên Đan*4000 + Độn Thuật Bạn Chiến Từ Độn*5
200 Bát Vỹ - Raikage*1 + Thẻ bạn Ám Kim*4 + Nguyên Đan*6000 + Hồn Nhẫn Thạch*6000 + Độn Thuật Bạn Chiến Tinh Độn*5
500 Lee - Guy*1 + Thẻ bạn chiến Ám Kim*8 + Nguyên Đan*10000 + Hồn Nhẫn Thạch*10000 + Độn thuật bạn chiến Cương Độn*5

 

4. Thú Hóa 07/03
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Ngũ Vĩ - Vĩ Thú Hóa*5 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv21*5 + Độn thuật Nhãn Thuật Viêm Độn*5 + Vàng*10000
100 Lục Vĩ - Vĩ Thú Hóa*5 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv21*10 + Độn thuật Nhãn Thuật Từ Độn*5 + Vàng*20000
200 Thất Vĩ - Vĩ Thú Hóa*5 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv21*15 + Độn thuật Nhãn Thuật Tinh Độn*5 + Vàng*40000
500 Bát Vĩ - Vĩ Thú Hóa*5 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv21*30 + Độn thuật Nhãn Thuật Cương Độn*5 + Vàng*100000


5. Đồng Đội Tinh Hóa 08/03
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Minato*1 + Thẻ Đồng Đội Vàng*2 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*5 + Độn Thuật Đồng Đội Viêm Độn*5
100 Chiriku*1 + Thẻ Đồng Đội Vàng*4 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*10 + Độn Thuật Đồng Đội Từ Độn*5
200 Hokage Đệ Tam Ám Kim*1 + Thẻ Đồng Đội Ám Kim*4 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*15 + Độn Thuật Đồng Đội Tinh Độn*5
500 Hokage Đệ Nhất Ám Kim*1 + Thẻ Đồng Đội Ám Kim*6 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*20 + Độn Thuật Đồng Đội Cương Độn*5
1000 Vĩnh Hằng Madara*1 + Thẻ Đồng Đội Ám Kim*10 + Rương Trang bị Long Uyên Thánh 3 sao*30 + Độn Thuật Đồng Đội Tấn Độn*5

 

Lưu Ý: - Tích Nạp Đạt Mốc Nhận Mốc Cao Nhất ( Không Cộng Dồn )

II. Ưu đãi riêng ngày 08/03

Phạm vi: All Server

Nạp đạt mốc ngày 08/03 ngoài nhận quà ưu đãi tích nạp còn nhận thêm quà sau :

Lưu ý: Trong thời gian diễn ra sự kiện nạp đủ mốc sẽ nhận được quà, đạt mốc cao nhận toàn bộ mốc thấp

Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
200 Bộ Skin Trang Phục Halloween*1 + Bách Hợp*333
400 Bộ Skin Trang Phục Giáng Sinh*1 + Bách Hợp*333
600 Bộ Skin Trang Phục Trung Thu*1 + Bách Hợp*333


 

BQT Hoả Chí Anh Hùng,

Trân trọng!

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ