Nạp Thẻ

【Sự Kiện】Ưu Đãi Đón Giáng Sinh An Lành

24/12/2020

 

【Sự Kiện】Ưu Đãi Đón Giáng Sinh An Lành

I. Ưu Đãi Mừng Giáng Sinh
1. Siêu Giảm Giá Ưu Đãi Độn Thuật Kỹ 24/12
Phạm vi: All Server

Tên Gói Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
Gói Combo Sách Giáng Sinh I  50 Combo Độn Thuật Bộc Độn ( Túc Mệnh, Kaguya,Konoha,Bạn Chiến,Jinchuuriki )*5 + Sách Bí Truyền*500
Gói Combo Sách Giáng Sinh II  100 Combo Độn Thuật Lam Độn ( Túc Mệnh, Kaguya,Konoha,Bạn Chiến,Jinchuuriki )*5 + Sách Bí Truyền*1000
Gói Combo Sách Giáng Sinh III 200 Combo Độn Thuật Viêm Độn ( Túc Mệnh, Kaguya,Konoha,Bạn Chiến,Jinchuuriki )*5 + Sách Bí Truyền*1500
Gói Combo Sách Giáng Sinh IV 300 Combo Độn Thuật Từ Độn ( Túc Mệnh, Kaguya,Konoha,Bạn Chiến,Jinchuuriki )*5 + Sách Bí Truyền*2000
Gói Combo Sách Giáng Sinh V 500 Combo Độn Thuật Tinh Độn ( Túc Mệnh, Kaguya,Konoha,Bạn Chiến,Jinchuuriki )*5 + Sách Bí Truyền*2500
Gói Combo Sách Giáng Sinh VI 1000 Combo Độn Thuật Cương Độn ( Túc Mệnh, Kaguya,Konoha,Bạn Chiến,Jinchuuriki )*5 + Sách Bí Truyền*3000


2. Siêu Giảm Giá Trang Bị Hợp Thể - Tinh Thạch 25/12
Phạm vi: All Server

Tên Gói Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
Gói Combo Giáng Sinh I  50 Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*10 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.21*5 + Định Tinh Thạch*4000
Gói Combo Giáng Sinh II 100 Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*15 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.21*10 + Định Tinh Thạch*6000
Gói Combo Giáng Sinh III 200 Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*20 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.21*15 + Định Tinh Thạch*8000
Gói Combo Giáng Sinh IV 300 Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*25 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.21*20 + Định Tinh Thạch*10000
Gói Combo Giáng Sinh V 500 Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*30 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.21*25 + Định Tinh Thạch*15000
Gói Combo Giáng Sinh VI 1000 Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*40 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.23*30 + Định Tinh Thạch*20000


3. Siêu Giảm Giá Trang Bị Tiên Khí - 26/12
Phạm vi: All Server

Tên Gói Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
Gói Combo Giáng Sinh I 50  Kiếm Thất Tinh*4 + Madara-Quạt Ba Tiêu*4 + Obito-Tích Trượng*4 + Madara Tích Trượng*4 + Sách Kỹ Năng Tiên Khí*50
Gói Combo Giáng Sinh II 100 Madara-Quạt Ba Tiêu*4 + Obito-Tích Trượng*4 + Madara Tích Trượng*4 + Tiên Yata no Kagami*4 + Sách Kỹ Năng Tiên Khí*100
Gói Combo Giáng Sinh III  200 Obito-Tích Trượng*4 + Madara Tích Trượng*4 + Tiên Yata no Kagami*4 + Tiên-Phù Kết Giới*4 + Sách Kỹ Năng Tiên Khí*200
Gói Combo Giáng Sinh IV 300 Madara Tích Trượng*4 + Tiên Yata no Kagami*4 + Tiên-Phù Kết Giới*4 + Tiên-Phù Nổ*4 + Sách Kỹ Năng Tiên Khí*250


 

II. Ưu Đãi Mừng Giáng Sinh Duy Nhất Ngày 24/12

Mốc Lam Ngọc Quà Nhận Được
100 Giáng Sinh Konan*1 + Mảnh Giáng Sinh Konan*300 + Giáng Sinh Kaguya*1


 

III. Nạp Liên Tiếp Nhận Skin Túc Mệnh 24/12 - 26/12

Điều kiện đạt  Điều Kiện Nhận Quà nhận
Nạp 100 Lam Ngọc Mỗi Ngày 1/3 Tổng Số Ngày  Dị Giới Sasuke*1
Nạp 100 Lam Ngọc Mỗi Ngày 2/3 Tổng Số Ngày  Dị Giới Naruto*1
Nạp 100 Lam Ngọc Mỗi Ngày 3/3 Tổng Số Ngày  Kazekage Gaara*1


BQT Hoả Chí Anh Hùng,

Trân trọng!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ