Nạp Thẻ

【Sự Kiện】Ưu Đãi Đón Tết Ấm No

11/02/2021

【Sự Kiện】Ưu Đãi Đón Tết Ấm No

I. Ưu Đãi Tích Nạp Mừng Xuân 12/02 - 19/02

1. Đồng Đội Thần Hóa 12/02

Phạm vi: All Server

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100  Might Guy*1 + Kabuto*1 + Minato*1 + Chiriku*1 + Đan tăng bậc đồng đội*5000 + Quà Nhẫn Thạch Đồng Đội Đỏ*20
500  Might Guy*6 + Kabuto*6 + Minato*6 + Chiriku*6 + Đan tăng bậc đồng đội*20000 + Quà Nhẫn Thạch Đồng Đội Đỏ*40
1000  Minato*6 + Chiriku*6 + Hokage Đệ Tam Ám Kim*6 + Senju Hashirama*6 + Đan tăng bậc đồng đội*40000 + Quà Nhẫn Thạch Đồng Đội Đỏ*60


- Tích Nạp Đạt Mốc nhận Mốc Cao Nhất (Không Cộng Dồn)

2. Akatsuki Giáng Thế 13/02

Phạm vi: All Server

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100  Thần Ảo Thuật Madara*1 + Thần Tobi*1 + Tiên Pháp Orochimaru*1 + Giáng Sinh Konan*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*5000
500  Thần Ảo Thuật Madara*1 + Thần Tobi*1 + Tiên Pháp Orochimaru*1 + Giáng Sinh Konan*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*20000 + Thẻ Akatsuki Vàng*12
1000  Ninja Phản Bội Kakuzu*1 + Ninja Phản Bội Pain*1 + Tiên Pháp Orochimaru*1 + Giáng Sinh Konan*1 + Đan tăng bậc Akatsuki*40000 + Thẻ Akatsuki Vàng*6 + Thẻ Akatsuki Ám Kim*6

- Tích Nạp Đạt Mốc nhận Mốc Cao Nhất (Không Cộng Dồn )

3. Truyền Thuyết Konoha 14/02

Phạm vi: All Server

 

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100  Hokage Đệ Nhất*1 + Nanh Trắng*1 + Bạch Nhãn Hinata*1 + Tiên Nhân Naruto*1 + Đan tăng bậc Konoha*5000 + Đan đột phá Konoha*5000
500  Hokage Đệ Nhất*6 + Nanh Trắng*6 + Bạch Nhãn Hinata*6 + Tiên Nhân Naruto*6 + Đan tăng bậc Konoha*20000 + Đan đột phá Konoha*20000
1000  Nhất Vỹ Naruto*6 + Huyền Thoại Jiraiya*6 + Bạch Nhãn Hinata*6 + Tiên Nhân Naruto*6 + Đan tăng bậc Konoha*40000 + Đan đột phá Konoha*40000

- Tích Nạp Đạt Mốc nhận Mốc Cao Nhất ( Không Cộng Dồn )

4. Uế Thổ Chuyển Sinh 15/02

Phạm vi: All Server

 

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100  Uế Thổ Tobirama*1 + Uế Thổ Kinkaku*1 + Uế Thổ Kuriarare Kushimaru*1 + Uế Thổ Akebino Jinin*1 + Pha Lê Uế Thổ*5000
500  Uế Thổ Tobirama*6 + Uế Thổ Kinkaku*6 + Uế Thổ Kuriarare Kushimaru*6 + Uế Thổ Akebino Jinin*6 + Pha Lê Uế Thổ*20000
1000  Uế Thổ Munashashi•Jinpachi*6 + Uế Thổ Ninja Âm Thanh-Jirobo*6 + Uế Thổ Kuriarare Kushimaru*6 + Uế Thổ Akebino Jinin*6 + Pha Lê Uế Thổ*40000

- Tích Nạp Đạt Mốc nhận Mốc Cao Nhất ( Không Cộng Dồn)

5. Bạn Chiến Tái Xuất 16/02

 

Phạm vi: All Server

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100  Madara•Obito*1 + Sasuke•Naruto*1 + Orochimaru•Kabuto*1 + Kakashi•Obito*1 + Đan tăng bậc bạn chiến*5000 + Nguyên Đan*5000
500  Madara•Obito*6 + Sasuke•Naruto*6 + Orochimaru•Kabuto*6 + Kakashi•Obito*6 + Đan tăng bậc bạn chiến*20000 + Nguyên Đan*10000
1000  Lee•Guy*6 + Bát Vỹ-Raikage*6 + Orochimaru•Kabuto*6 + Kakashi•Obito*6 + Đan tăng bậc bạn chiến*40000 + Nguyên Đan*20000


- Tích Nạp Đạt Mốc nhận Mốc Cao Nhất (Không Cộng Dồn)

- Đặc Biệt Siêu Ưu Đãi Nạp Ngày 16/02 có thể nhận x2 quà ( Bao gồm 16 và 17 )

6. Jinchuuriki Trở Lại 17/02

 

Phạm vi: All Server

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100  Thú Hóa•Isonade*1 + Thú Hóa Soukou*1 + Thú Hóa Houkou*1 + Thú Hóa Raiju*1 + Pha lê Jinchuuriki*5000
500  Thú Hóa•Isonade*6 + Thú Hóa Soukou*6 + Thú Hóa Houkou*6 + Thú Hóa Raiju*6 + Pha lê Jinchuuriki*20000
1000  Thú Hóa•Kaku*6 + Thú Hóa-Hachimata*6 + Thú Hóa Houkou*6 + Thú Hóa Raiju*6 + Pha lê Jinchuuriki*40000


- Tích Nạp Đạt Mốc nhận Mốc Cao Nhất (Không Cộng Dồn)

7. Tu Luyện Bí Truyền 18/02

Phạm vi: All Server

 

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
100  Quà tinh thạch ngẫu nhiên Lv.23*5 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*5 + Sách Bí Truyền*2000
500  Quà tinh thạch ngẫu nhiên Lv.25*10 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*20 + Sách Bí Truyền*5000
1000  Quà tinh thạch ngẫu nhiên Lv.25*20 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*40 + Sách Bí Truyền*10000

- Tích Nạp Đạt Mốc nhận Mốc Cao Nhất (Không Cộng Dồn)

II. Tích Nạp Liên Tiếp 12/02 - 18/02

Điều Kiện Nhận Quà nhận
Nạp 100 Lam Ngọc 7/7  Ngày Diệu Quang Tinh Thạch Lv.21*5 + Vàng*300.000 + Trọn Bộ Độn Thuật Viêm Độn*5
Nạp 500 Lam Ngọc 7/7  Ngày Diệu Quang Tinh Thạch Lv.25*5 + Vàng*600.000 + Trọn Bộ Độn Thuật Tinh Độn*5
Nạp 1000 Lam Ngọc 7/7 Ngày Diệu Quang Tinh Thạch Lv.25*10 + Vàng*1.000.000 + Trọn Bộ Độn Thuật Tấn Độn*5

Đạt đủ điều kiện mốc nào nhận quà mốc cao nhất đạt được ( không cộng dồn )

Ví Dụ : - ngày 1->6 nạp 100 Lam Ngọc, ngày 7 nạp 50 Lam Ngọc hoặc không nạp => Không đủ điều kiện

- ngày 1->6 nạp 500 Lam Ngọc, ngày 7 nạp 100 Lam Ngọc => Nhận Mốc 100

III. Tích Nạp Đạt Mốc 12/02 - 18/02

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
1000 Trọn Bộ Vỹ Thú Hóa*1 ( Bao Gồm Cả Ám Kim )

- Trong thời gian diễn ra sự kiện nạp đủ 1000 Lam ngọc sẽ nhận được phần quà thưởng thêm

IV. Lì Xì Nguyên Đán 12/02 - 18/02

Điều kiện Phần Quà Nhận Được
Đăng nhập ngày 12/02 Bí Mật ???????
Đăng nhập đủ 7 ngày sự kiện (12/02 - 18/2 ) Bí Mật ???????

Chúc các Nhẫn giả có một mùa Tết vui vẻ hạnh phúc và chơi game vui vẻ!

BQT Hoả Chí Anh Hùng,

Trân trọng!

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ