Nạp Thẻ

【Sự Kiện】Ưu Đãi Hợp Thể Phô Diễn Kỹ Năng

12/01/2021

【Sự Kiện】Ưu Đãi Hợp Thể Phô Diễn Kỹ Năng

I. Ưu Đãi Tích Nạp Ngày 13/01
1. Hợp Thể Akatsuki
Phạm vi: All Server

Tên Gói  Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
Combo Akatsuki 1 50 Quà tự chọn Akatsuki Đỏ*3 + Quà tự chọn Akatsuki Chí Tôn II*3 + Kim Liên*1000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*2
Combo Akatsuki 2 100 Quà tự chọn Akatsuki Đỏ*5 + Quà tự chọn Akatsuki Chí Tôn II*5 + Kim Liên*2000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*4
Combo Akatsuki 3  200 Quà tự chọn Akatsuki Chí Tôn II*3 + Quà tự chọn Akatsuki Chí Tôn III*3 + Kim Liên*4000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*6
Combo Akatsuki 4 300 Quà tự chọn Akatsuki Chí Tôn III*3 + Quà tự chọn Akatsuki Chí Tôn IV*3 + Kim Liên*6000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*8
Combo Akatsuki 5 500 Quà tự chọn Akatsuki Chí Tôn IV*6 + Kim Liên*10000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*10


2. Hợp thể Jinchuuriki 14/01
Phạm vi: All Server

 

Tên Gói  Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
 Combo Jinchuuriki 1 50   Quà Jinchuuriki Đỏ*3 + Quà tự chọn Jinchuuriki Chí Tôn II*3 + Tinh Trần Châu*1000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*2
 Combo Jinchuuriki 2  100  Quà Jinchuuriki Đỏ*5 + Quà tự chọn Jinchuuriki Chí Tôn II*5 + Tinh Trần Châu*2000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*4
 Combo Jinchuuriki 4 200  Quà tự chọn Jinchuuriki Chí Tôn II*3 + Quà tự chọn Jinchuuriki Chí Tôn III*3 + Tinh Trần Châu*4000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*6
Combo Jinchuuriki 4 300  Quà tự chọn Jinchuuriki Chí Tôn III*3 + Quà tự chọn Jinchuuriki Chí Tôn IV*3 + Tinh Trần Châu*6000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*8

Combo Jinchuuriki 5

 

500  Quà tự chọn Jinchuuriki Chí Tôn IV*6 + Tinh Trần Châu*10000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*10


3. Hợp thể Konoha 15/01
Phạm vi: All Server

 

 

Tên Gói  Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
 Combo Konoha 1 50  Quà Mộc Diệp Đỏ*3 + Quà tự chọn Konoha Chí Tôn II*3 + Sơn Hải Bí Thuật*1000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*2
 Combo Konoha 2 100  Quà Mộc Diệp Đỏ*5 + Quà tự chọn Konoha Chí Tôn II*5 + Sơn Hải Bí Thuật*2000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*4
 Combo Konoha 3 200  Quà tự chọn Konoha Chí Tôn II*3 + Quà tự chọn Konoha Chí Tôn III*3 + Sơn Hải Bí Thuật*4000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*6
 Combo Konoha 4 300  Quà tự chọn Konoha Chí Tôn III*3 + Quà tự chọn Konoha Chí Tôn IV*3 + Sơn Hải Bí Thuật*6000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*8
 Combo Konoha 5  500  Quà tự chọn Konoha Chí Tôn IV*6 + Sơn Hải Bí Thuật*10000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*10


4. Hợp thể Uế Thổ 16/01
Phạm vi: All Server

 

 

Tên Gói  Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
 Combo Uế Thổ 1 50  Quà Uế Thổ Đỏ*3 + Quà tự chọn Uế Thổ Chí Tôn II*3 + Thiên Ma Thạch*1000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*2
 Combo Uế Thổ 2 100  Quà Uế Thổ Đỏ*5 + Quà tự chọn Uế Thổ Chí Tôn II*5 + Thiên Ma Thạch*2000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*4
 Combo Uế Thổ 3 200  Quà tự chọn Uế Thổ Chí Tôn II*3 + Quà tự chọn Uế Thổ Chí Tôn III*3 + Thiên Ma Thạch*4000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*6
 Combo Uế Thổ 4  300  Quà tự chọn Uế Thổ Chí Tôn III*3 + Quà tự chọn Uế Thổ Chí Tôn IV*3 + Thiên Ma Thạch*6000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*8
 Combo Uế Thổ 5 500  Quà tự chọn Uế Thổ Chí Tôn IV*6 + Thiên Ma Thạch*10000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*10


5. Hợp thể Đồng Đội 17/01
Phạm vi: All Server

 

 

Tên Gói  Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
 Combo Đồng Đội 1 50  Quà tự chọn Đồng Đội Đỏ*3 + Quà tự chọn Đồng Đội Chí Tôn II*3 + Tụ Thần Đan*1000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*2
 Combo Đồng Đội 2  100  Quà tự chọn Đồng Đội Đỏ*5 + Quà tự chọn Đồng Đội Chí Tôn II*5 + Tụ Thần Đan*2000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*4
 Combo Đồng Đội 3 200  Quà tự chọn Đồng Đội Chí Tôn II*3 + Quà tự chọn Đồng Đội Chí Tôn III*3 + Tụ Thần Đan*4000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*6
 Combo Đồng Đội 4  300  Quà tự chọn Đồng Đội Chí Tôn III*3 + Quà tự chọn Đồng Đội Chí Tôn IV*3 + Tụ Thần Đan*6000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*8
 Combo Đồng Đội 5 500  Quà tự chọn Đồng Đội Chí Tôn IV*6 + Tụ Thần Đan*10000 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*10

 

II. Tích Nạp Liên Tiếp 13/01 - 17/01
Điều kiện đạt Điều Kiện Nhận Quà nhận

Điều kiện đạt Điều Kiện Nhận Quà nhận
Nạp 100 Lam Ngọc Mỗi Ngày 1/5 Tổng Số Ngày Thiên Tinh Thạch*1000 + Diệu Quang Tinh Thạch Lv.21*2 + Cua Tuyết*1 + Vàng*20000
Nạp 100 Lam Ngọc Mỗi Ngày 2/5 Tổng Số Ngày Thiên Tinh Thạch*1500 + Diệu Quang Tinh Thạch Lv.22*2 + Okonomiyaki*1 + Vàng*30000
Nạp 100 Lam Ngọc Mỗi Ngày 3/5 Tổng Số Ngày Thiên Tinh Thạch*2000 + Diệu Quang Tinh Thạch Lv.23*2 + Humburger Cola*1 + Vàng*50000
Nạp 100 Lam Ngọc Mỗi Ngày4 4/5 Tổng Số Ngày Thiên Tinh Thạch*2500 + Diệu Quang Tinh Thạch Lv.24*2 + Bánh Dẻo Đậu Xanh*1 + Vàng*100000
Nạp 100 Lam Ngọc Mỗi Ngày 5/5 Tổng Số Ngày Thiên Tinh Thạch*3000 + Diệu Quang Tinh Thạch Lv.25*2 + Mì Udon Trứng Cá*1 + Vàng*200000


- Đạt Mốc cao sẽ nhận toàn bộ quà của mốc thấp VD : Mốc 3/5 sẽ nhận quà của mốc 3/5, 2/5 và 1/5

III. Tích Nạp Đạt Mốc 13/01 - 17/01

Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
1000 Bộ Skin Kaguya (Kaguya Giáng Sinh - Otsukitsuki Madara Tiên Nhân - Madara Lục Đạo - Huyga Haruma - Huyết Kế Giới Hạn Toneri )*1


- Trong thời gian diễn ra sự kiện nạp đủ 1000 Lam ngọc sẽ nhận được phần quà thưởng thêm

BQT Hoả Chí Anh Hùng,

Trân trọng!

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ