Nạp Thẻ

【Sự Kiện】Ưu Đãi Sập Sàn - Rinh Quà Hịn

03/02/2021

【Sự Kiện】Ưu Đãi Sập Sàn - Rinh Quà Hịn

 

I. Ưu Đãi Tích Nạp Ngày 04/02 - 08/02

1. Konoha 04/02

Phạm vi: All Server

 

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Siêu Cấp Sasuke*4 + Minato Thời Không*4 + Hokage Đệ Thất*4 + Hokage Đệ Nhất*4 + Đan tăng bậc Konoha*5000 + Đan Đột Phá Konoha*5000 + Sơn Hải Bí Thuât*1000
100 Siêu Cấp Sasuke*4 + Minato Thời Không*4 + Hokage Đệ Thất*4 + Nanh Trắng*4 + Đan tăng bậc Konoha*7000 + Đan Đột Phá Konoha*7000 + Sơn Hải Bí Thuât*1500
200  Siêu Cấp Sasuke*4 + Minato Thời Không*4 + Hokage Đệ Thất*4 + Bạch Nhãn Hinata*4 + Đan tăng bậc Konoha*10000 + Đan Đột Phá Konoha*10000 + Sơn Hải Bí Thuât*2000
300  Siêu Cấp Sasuke*4 + Minato Thời Không*4 + Hokage Đệ Thất*4 + Tiên Nhân-Naruto*4 + Đan tăng bậc Konoha*15000 + Đan Đột Phá Konoha*15000 + Sơn Hải Bí Thuât*2500
500  Hokage Đệ Nhất*4 + Nanh Trắng*4 + Bạch Nhãn Hinata*4 + Tiên Nhân-Naruto*4 + Đan tăng bậc Konoha*20000 + Đan Đột Phá Konoha*20000 + Sơn Hải Bí Thuât*3000

- Tích Nạp Đạt Mốc nhận Mốc Cao Nhất ( Không Cộng Dồn )

2. Bạn Chiến 05/02

Phạm vi: All Server

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Minato•Kushina*1 + Minato•Naruto*1 + Tsunade•Mei-Terumi*1 + Madara•Obito*1 + Đan tăng bậc bạn Chiến*5000 + Thẻ Bạn Chiến Đỏ*8 + Thẻ bạn chiến Vàng*2
100 Minato•Kushina*1 + Minato•Naruto*1 + Tsunade•Mei-Terumi*1 + Sasuke•Naruto*1 + Đan tăng bậc bạn Chiến*7000 + Thẻ Bạn Chiến Đỏ*6 + Thẻ bạn chiến Vàng*4
200 Minato•Kushina*1 + Minato•Naruto*1 + Tsunade•Mei-Terumi*1 + Orochimaru•Kabuto*1 + Đan tăng bậc bạn Chiến*10000 + Thẻ Bạn Chiến Đỏ*4 + Thẻ bạn chiến Vàng*6
300 Minato•Kushina*1 + Minato•Naruto*1 + Tsunade•Mei-Terumi*1 + Kakashi•Obito*1 + Đan tăng bậc bạn Chiến*15000 + Thẻ Bạn Chiến Đỏ*2 + Thẻ bạn chiến Vàng*8
500  Madara•Obito*1 + Sasuke•Naruto*1 + Orochimaru•Kabuto*1 + Kakashi•Obito*1 + Đan tăng bậc bạn Chiến*20000 + Thẻ bạn chiến Vàng*10

- Tích Nạp Đạt Mốc nhận Mốc Cao Nhất ( Không Cộng Dồn )

3. Konoha 06/02

Phạm vi: All Server

 

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Uế Thổ Itachi*4 + Uế Thổ Nagato*4 + Uế Thổ Hokage Đệ Nhị*4 + Uế Thổ Madara*4 + Thiên Ma Thạch*1000
100 Uế Thổ Itachi*4 + Uế Thổ Hokage Đệ Nhị*4 + Uế Thổ Madara*4 + Uế Thổ Tobirama*4 + Pha Lê Uế Thổ*3000 + Thiên Ma Thạch*1500
200 Uế Thổ Itachi*4 + Uế Thổ Hokage Đệ Nhị*4 + Uế Thổ Madara*4 + Uế Thổ Kinkaku*4 + Pha Lê Uế Thổ*4000 + Thiên Ma Thạch*2000
300 Uế Thổ Itachi*4 + Uế Thổ Hokage Đệ Nhị*4 + Uế Thổ Madara*4 + Uế Thổ Kuriarare Kushimaru*4 + Pha Lê Uế Thổ*5000 + Thiên Ma Thạch*2500
500  Uế Thổ Akebino Jinin*4 + Uế Thổ Tobirama*4 + Uế Thổ Kinkaku*4 + Uế Thổ Kuriarare Kushimaru*4 + Pha Lê Uế Thổ*10000 + Thiên Ma Thạch*3000

- Tích Nạp Đạt Mốc nhận Mốc Cao Nhất ( Không Cộng Dồn )

4. Jinchuuriki 07/02

Phạm vi: All Server

 

 

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Thất Vĩ*4 + Bát Vĩ*4 + Cửu Vĩ*4 + Thập Vĩ*4 + Pha Lê Jinchuuriki*2000 + Tinh Trần Châu*1000
100 Thú Hóa Isonade*4 + Thú Hóa Nekomata*4 + Thú Hóa Shukaku*4 + Thập Vĩ*4 + Pha Lê Jinchuuriki*3000 + Tinh Trần Châu*1500
200 Thú Hóa Sokou*4 + Thú Hóa Nekomata*4 + Thú Hóa Shukaku*4 + Thập Vĩ*4 + Pha Lê Jinchuuriki*5000 + Tinh Trần Châu*2000
300 Thú Hóa Houkou*4 + Thú Hóa Nekomata*4 + Thú Hóa Shukaku*4 + Thập Vĩ*4 + Pha Lê Jinchuuriki*7000 + Tinh Trần Châu*3000
500  Thú Hóa Raiju*4 + Thú Hóa Houkou*4 + Thú Hóa Sokou*4 + Thú Hóa Isonade*4 + Pha Lê Jinchuuriki*10000 + Tinh Trần Châu*5000

- Tích Nạp Đạt Mốc nhận Mốc Cao Nhất ( Không Cộng Dồn )

5. Đồng Đội 08/02

Phạm vi: All Server

 

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Tobirama*5 + Kushina*5 + Raikage Đệ Tam*5 + Might Guy*5 + Đan tăng bậc Đồng Đội*5000 + Tụ Thần Đan*1000
100 Tobirama*5 + Kushina*5 + Raikage Đệ Tam*5 + Kabuto*5 + Đan tăng bậc Đồng Đội*7000 + Tụ Thần Đan*1500
200 Tobirama*5 + Kushina*5 + Raikage Đệ Tam*5 + Minato*5 + Đan tăng bậc Đồng Đội*10000 + Tụ Thần Đan*2000
300 Tobirama*5 + Kushina*5 + Raikage Đệ Tam*5 + Chiriku*5 + Đan tăng bậc Đồng Đội*15000 + Tụ Thần Đan*2500
500  Might Guy*5 + Kabuto*5 + Minato*5 + Chiriku*5 + Đan tăng bậc Đồng Đội*20000 + Tụ Thần Đan*3000

- Tích Nạp Đạt Mốc nhận Mốc Cao Nhất ( Không Cộng Dồn )

II. Tích Nạp Liên Tiếp 04/02 - 08/02

 

 

Điều Kiện Nhận  Quà nhận
Nạp 50 Lam Ngọc 5/5 Diệu Quang Tinh Thạch Lv16*5 + Vàng*50000 + Tứ Vĩ-Vĩ Thú Hóa*2 + Sách Bí Truyền*500
Nạp 100 Lam Ngọc 5/5 Diệu Quang Tinh Thạch Lv18*5+ Vàng*100000 + Ngũ Vĩ-Vĩ Thú Hóa*2 + Sách Bí Truyền*1000
Nạp 200 Lam Ngọc 5/5 Diệu Quang Tinh Thạch Lv20*5 + Vàng*200000 + Lục Vĩ-Vĩ Thú Hóa*2 + Sách Bí Truyền*2000
Nạp 300 Lam Ngọc 5/5 Diệu Quang Tinh Thạch Lv21*5 + Vàng*300000 + Thất Vĩ-Vĩ Thú Hóa*2 + Sách Bí Truyền*3000
Nạp 500 Lam Ngọc 5/5 Diệu Quang Tinh Thạch Lv23*5 + Vàng*500000 + Bát Vĩ-Vĩ Thú Hóa*2 + Sách Bí Truyền*5000

Đạt đủ điều kiện mốc nào nhận quà mốc cao nhất đạt được ( không cộng dồn )

Ví Dụ : - ngày 1->4 nạp 100 Lam Ngọc, ngày 5 nạp 50 Lam Ngọc => Nhận quà mốc 50 lam ngọc

- ngày 1->4 nạp 100 Lam Ngọc, ngày 5 không nạp => Không đạt đủ điều kiện

III. Tích Nạp Đạt Mốc 04/02 - 08/02

Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
200 Skin Kaguya Huyết Kế Toneri*1

- Trong thời gian diễn ra sự kiện nạp đủ 200 Lam ngọc sẽ nhận được phần quà thưởng thêm

BQT Hoả Chí Anh Hùng,

Trân trọng!

 

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ