Nạp Thẻ

【SỰ KIỆN】ƯU ĐÃI SEVER MỚI QUÀ CỰC CHẤT

13/11/2020

【SỰ KIỆN】ƯU ĐÃI SEVER MỚI QUÀ CỰC CHẤT

Các Nhẫn Giả thân mến, sau đây là chuỗi sự kiện cực ưu đãi dành cho những sever mới của Hỏa Chí Anh Hùng. BQT Hỏa Chí Anh Hùng xin gửi đến các nhẫn giả sự kiện ưu đãi sever mới (từ s360 trở đi) gồm những phần quà cực chất ! Đón xem thông tin chi tiết phía bên dưới:

I, Sự Kiện Ngày 13/11

1. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Rương Tự Chọn Xuất Chiến Vàng
Phạm vi:
Từ S360 Trở đi
Thời gian: 00h00 ngày 13/11 đến 23h59 ngày 13/11

 

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Rương Tự Chọn Xuất Chiến Đỏ-Tinh*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*200 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*40
100 Rương Tự Chọn Xuất Chiến Đỏ-Cực*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*400 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*60
200 Rương Tự Chọn Xuất Chiến Vàng-Tinh*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*800 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*80

'

 

2. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 13/11
Phạm vi: Từ S360 Trở đi
Thời gian: 00h00 ngày 13/11 đến 23h59 ngày 13/11

Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
500 Rương Đồng Đội Chí Tôn III*1

 

II, Sự Kiện Ngày 14/11

1. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Rương Tự Chọn Chiến Lực
Phạm vi:
Từ S360 Trở đi
Thời gian: 00h00 ngày 14/11 đến 23h59 ngày 14/11

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Rương Tự Chọn Chiến Lực Đỏ-Tinh*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*200 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*40
100 Rương Tự Chọn Chiến Lực Đỏ-Tinh*2 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*400 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*60
200 Rương Tự Chọn Chiến Lực Vàng-Tinh*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*800 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*80

 

2. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 14/11
Phạm vi:
Từ S360 Trở đi
Thời gian: 00h00 ngày 14/11 đến 23h59 ngày 14/11

Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
500 Rương Akatsuki Chí Tôn III*1

 

III, Sự Kiện Ngày 15/11

1. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Rương Tự Chọn Xuất Chiến Vàng
Phạm vi:
Từ S360 Trở đi
Thời gian: 00h00 ngày 15/11 đến 23h59 ngày 15/11

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Rương Tự Chọn Xuất Chiến Đỏ-Tinh*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*200 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*40
100 Rương Tự Chọn Xuất Chiến Đỏ-Cực*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*400 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*60
200 Rương Tự Chọn Xuất Chiến Vàng-Tinh*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*800 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*80

2. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 15/11
Phạm vi:
Từ S360 Trở đi
Thời gian: 00h00 ngày 15/11 đến 23h59 ngày 15/11

Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
500 Rương Huyền Thoại Konoha III*1

 

IV, Sự Kiện Ngày 16/11

1. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Rương Tự Chọn Chiến Lực Vàng

Phạm vi: Từ S360 Trở đi
Thời gian: 00h00 ngày 16/11 đến 23h59 ngày 16/11

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Rương Tự Chọn Chiến Lực Đỏ-Tinh*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*200 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*40
100 Rương Tự Chọn Chiến Lực Đỏ-Tinh*2 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*400 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*60
200 Rương Tự Chọn Chiến Lực Vàng-Tinh*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*800 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*80

 

2. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 16/11
Phạm vi:
Từ S360 Trở đi
Thời gian: 00h00 ngày 16/11 đến 23h59 ngày 16/11

Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
500 Rương Uế Thổ Chí Tôn III*1

 

V, Sư Kiện Ngày 17/11

1. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Rương Tự Chọn Xuất Chiến Vàng
Phạm vi:
Từ S360 Trở đi
Thời gian: 00h00 ngày 17/11 đến 23h59 ngày 17/11

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Rương Tự Chọn Xuất Chiến Đỏ-Tinh*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*200 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*40
100 Rương Tự Chọn Xuất Chiến Đỏ-Cực*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*400 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*60
200 Rương Tự Chọn Xuất Chiến Vàng-Tinh*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*800 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*80

 

2. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 17/11
Phạm vi:
Từ S360 Trở đi
Thời gian: 00h00 ngày 17/11 đến 23h59 ngày 17/11

Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
500 Rương Bạn Chiến Chí Tôn III*1

 

VI, Sự Kiện Ngày 18/11

1. Siêu Giảm Giá Tích Nạp Nhận Rương Tự Chọn Chiến Lực Vàng
Phạm vi:
Từ S360 Trở đi
Thời gian: 00h00 ngày 18/11 đến 23h59 ngày 18/11

Mốc Lam Ngọc Phần Quà Nhận Được
50 Rương Tự Chọn Chiến Lực Đỏ-Tinh*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*200 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*40
100 Rương Tự Chọn Chiến Lực Đỏ-Tinh*2 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*400 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*60
200 Rương Tự Chọn Chiến Lực Vàng-Tinh*1 + Đan Tăng bậc Ngẫu Nhiên*800 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*80

 

2. Giảm Giá Nạp Đơn Giờ Vàng 18/11
Phạm vi:
Từ S360 Trở đi
Thời gian: 00h00 ngày 18/11 đến 23h59 ngày 18/11

Nạp Đơn Phần Quà Nhận Được
500 Rương Jinchuuriki Chí Tôn III*1

 

 

 

Lưu ý:

- Danh sách nhẫn giả nạp đạt mốc sẽ được tổng kết và gửi quà qua thư trong vòng 24~48h sau khi kết thúc sự kiện.
- Sự kiện là Tích Nạp mốc nào nhận mốc đấy, không tính cộng dồn. 

- Quà chỉ áp dụng cho các giao dịch nạp trong thời gian sự kiện diễn ra, ngoài thời gian sự kiện sẽ không được tính tích lũy.

 

BQT Hỏa Chí Anh Hùng

Trân Trọng!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ