Nạp Thẻ

【Sự Kiện】Vinh Danh Hokage Đệ Nhất

09/03/2021

【Sự Kiện】Vinh Danh Hokage Đệ Nhất

Các Nhẫn Giả thân mến, BQT Hỏa Chí Anh Hùng xin gửi đến các nhẫn giả sự kiện Vinh Danh Hokage Đệ Nhất  với những phần quà cực HOT! Hãy cùng xem thông tin chi tiết phía bên dưới:

I. I. Siêu Ưu Đãi 10/03 - 14/03

Lưu Ý: - Tích Nạp Đạt Mốc Nhận Mốc Cao Nhất ( Không Cộng Dồn )
1.Ảo Thuật 10/03
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Ảo Thuật Bóng Tối Sasuke*1 + Thẻ Ảo Thuật Vàng*3 + Đan Lĩnh Ngộ*3000 + Đan Tiến Bậc Ảo Thuật*3000
100 Ảo Thuật Naori Uchiha*1 + Thẻ Ảo Thuật Ám Kim*3 + Đan Lĩnh Ngộ*5000 + Đan Tiến Bậc Ảo Thuật*5000
200 Ảo Thuật Danzo*1 + Thẻ Ảo Thuật Ám Kim*5 + Đan Lĩnh Ngộ*10000 + Đan Tiến Bậc Ảo Thuật*10000
500 Ảo Thuật - Chú Ấn Sasuke*1 + Thẻ Ảo Thuật Ám Kim*10 + Đan Lĩnh Ngộ*20000 + Đan Tiến Bậc Ảo Thuật*20000

 

2. Kaguya 11/03
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Otsukitsuki Madara Lục Đạo*1 + Thẻ Kaguya Vàng*3 + Độn Thuật Kaguya Viêm Độn*5 + Vàng*10000
100 Huyga Hamura*1 + Thẻ Kaguya Vàng*5 + Độn Thuật Kaguya Từ Độn*5 + Vàng*20000
200 Huyết Kế Giới Hạn - Toneri*1 + Thẻ Kaguya Ám Kim*5 + Độn Thuật Kaguya Tinh Độn*5 + Vàng*40000
500 Huyết Kế Giới Hạn Kinshiki*1 + Thẻ Kaguya Ám Kim*10 + Độn Thuật Kaguya Cương Độn*5 + Vàng*100000

 

3. Thức Ăn 12/03
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Hamburger- Cola*1 + Thẻ Thức Ăn Vàng*3 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.22*5 + Vàng*10000
100 Bánh Dẻo - Đậu Xanh*1 + Thẻ Thức Ăn Vàng*5 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.22*10 + Vàng*20000
200 Mì Udon Trứng Cá*1 + Thẻ Thức Ăn Ám Kim*5 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.22*15 + Vàng*40000
500 Rượu Nho*1 + Thẻ Thức Ăn Ám Kim*8 + Quà Tinh Thạch Ngẫu Nhiên Lv.22*20 + Vàng*100000

 

4. Uế Thổ 13/03
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Kuriarare Kushimaru*1 + Thẻ Uế Thổ Vàng*3 + Độn Thuật Uế Thổ Viêm Độn*5 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*5
100 Akebino Jinin*1 + Thẻ Uế Thổ Ám Kim*3 + Độn Thuật Uế Thổ Từ Độn*5 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*10
200 Munashi Jinpachi*1 + Thẻ Uế Thổ Ám Kim*5 + Độn Thuật Uế Thổ Tinh Độn*5 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*15
500 Ninja Âm Thanh Jiboro*1 + Thẻ Uế Thổ Ám Kim*10 + Độn Thuật Uế Thổ Cương Độn*5 + Rương Trang Bị Long Uyên Thánh 3 sao*20


5. Túc Mệnh 14/03
Phạm vi: All Server

 Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
50 Dị Giới Sasuke*1 + Thẻ Túc Mệnh Vàng*3 + Độn Thuật Túc Mệnh Viêm Độn*5 + Bạch Lân Đại Xà Vàng*1 + Mảnh Huyết Kế Giới Hạn*10.000
100 Dị Giới Naruto*1 + Thẻ Túc Mệnh Vàng*5 + Độn Thuật Túc Mệnh Từ Độn*5 + Bạch Lân Đại Xà Vàng*1 + Mảnh Huyết Kế Giới Hạn*20.000
200 Kazekage-Gaara*1 + Thẻ Túc Mệnh Ám Kim*5 + Độn Thuật Túc Mệnh Tinh Độn*5 + Bạch Lân Đại Xà Vàng*1 + Mảnh Huyết Kế Giới Hạn*50.000
500 Túc Mệnh - Zabura*1 + Thẻ Túc Mệnh Ám Kim*10 + Độn Thuật Túc Mệnh Cương Độn*5 + Bạch Lân Đại Xà Vàng*1 + Mảnh Huyết Kế Giới Hạn*100.000
1000 Tiên Nhân - Naruto*1 + Thẻ Túc Mệnh Ám Kim*15 + Độn Thuật Túc Mệnh Tấn Độn*5 + Bạch Lân Đại Xà Vàng*1 + Mảnh Huyết Kế Giới Hạn*200.000

 

Lưu Ý: - Tích Nạp Đạt Mốc Nhận Mốc Cao Nhất ( Không Cộng Dồn )

II. Ưu đãi tích lũy nạp Lam Ngọc nhận vé quay thưởng

Phạm vi: All Server

Mốc Lam Ngọc  Phần Quà Nhận Được
100-999 4 Lam Ngọc = 1 Phiếu Quay Thưởng Ngũ Hành
1000-1999 3 Lam Ngọc = 1 Phiếu Quay Thưởng Ngũ Hành
Trên 2000 2 Lam Ngọc = 1 Phiếu Quay Thưởng Ngũ Hành

 

Trong thời gian diễn ra sự kiện Nạp Lam Ngọc đạt mốc sẽ nhận thêm Phiếu quay thưởng Ngũ Hành theo tỉ lệ Mốc đạt được
 

Ví Dụ : - Trong thời gian sự kiện nạp 100 Lam Ngọc khi hết sự kiện sẽ nhận được 25 Phiếu Quay Thưởng Ngũ Hành ( Tỉ lệ 4 : 1 )
            - Trong thời gian sự kiện nạp 1500 Lam Ngọc khi hết sự kiện sẽ nhận được 500 Phiếu Quay Thưởng Ngũ Hành ( Tỉ lệ 3 : 1 )
            - Trong thời gian sự kiện nạp 2000 Lam Ngọc khi hết sự kiện sẽ nhận được 1000 Phiếu Quay Thưởng Ngũ Hành ( Tỉ lệ 2 : 1 )

 

BQT Hoả Chí Anh Hùng,

Trân trọng!

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ