Tỉ Lệ Nạp X5

 - BQT game Hỏa Chí Anh Hùng xin chào các Nhẫn Giả

  • Tỉ lệ nạp sẽ được x5 cho tất cả các lần Nạp Thẻ

  • Ví Dụ : Nhẫn Giả nạp vào 100k coin sẽ nhận được 500 Kim Cương , Và các Nhẫn Giả lấy KC để mua gói vật phẩm hoặc gói vàng trong game

  • Đây là các mốc Nạp Tiêu Biểu
  1. 100k coin = 500 Kim cương
  2. 500k coin = 2,500 Kim cương
  3. 1000k coin = 5,000 Kim cương
  4. 5000k coin = 25,000 Kim Cương
  • Theo Đó là sự kiện Nạp Đầu sẽ được  x5 vàng đầu tiên theo móc các Nhẫn Giả có thể chọn để mua gói Nạp Đầu

Cùng nhiều các vật phẩm hấp dẩn khác chúc các Nhẫn Giả chơi game vui vẻ …

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto