Nạp Thẻ

【THÔNG BÁO】GỘP SERVER

08/09/2020

【THÔNG BÁO】GỘP SERVER 

BQT Hoả Chí Anh Hùng thông báo lần gộp server tiếp theo 08/09

Phạm vi: S163 - S189
Thời gian gộp: 13h đến 17h ngày 8/9 (Thời gian có thể thay đổi hoặc kéo dài hơn dự kiến)

Sever gộp Tên cụm
S163 - S164 - S165 Cụm 17
S166 - S167 - S168 Cụm 17
S169 - S170 - S171 Cụm 17
S172 - S173 - S174 Cụm 18
S175 - S176 - S177 Cụm 18
S178 - S179 - S180 Cụm 18
S181 - S182 - S183 Cụm 19
S184 - S185 - S186 Cụm 19
S187 - S188 - S189 Cụm 19


-Trong thời gian gộp các nhẫn giả không thể vào được server. Những server không nằm trong danh sách gộp vào game bình thường.
-Các nhẫn giả hãy đọc các lưu ý khi gộp server để tránh mất quà, mất tiền, vàng. Quy tắc gộp và lưu ý được ghi đầy đủ trên trang chủ.

Quy tắc:
-Cứ 3 server sẽ gộp thành 1. Sau khi gộp server thì sẽ lại chia Cụm.
-Sau khi gộp xong thì 1 số hoạt động sẽ bị reset lại từ đầu

Lưu ý:
- Trong thời gian gộp server không nhập code, nạp thẻ tránh phát sinh lỗi.
- Acc mà cấp ko đủ Lv120 và chưa từng nạp, không login 7 ngày trở lên sẽ bị xóa
- Nhận hết mọi thư và quà trước khi bảo trì để tránh mất thư hoặc mất quà.

BQT Hỏa Chí Anh Hùng

Trân Trọng!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ