Nạp Thẻ

【HOT】KHAI MỞ SERVER ĐẶC BIỆT - 15.08

14/08/2020

【HOT】KHAI MỞ SERVER ĐẶC BIỆT - 15.08

Các nhẫn giả thân mến, BQT Hỏa Chí Anh Hùng khai mở các server đặc biệt nhằm tri ân hơn 100.000 nhẫn giả đã tham gia chơi và yêu quý Hỏa Chí Anh Hùng.

Server đặc biệt: S287, S288, S289

Chuỗi sự kiện cực đỉnh dành riêng cho những server đặc biệt trên

1. Đua Top Lực Chiến 7 ngày đầu mở server:

Nội dung: Đua top lực chiến 

Thời gian: Tính từ thời điểm mở server đến 22h00 ngày thứ 7 của server
Thời gian kết thúc sự kiện Đua Top Chiến Lực sẽ vào 22h00 ngày 21/08

 

TOP Quà
1 Danh Hiệu Sannin Huyền Thoại*1 + Tướng Garraa Đỏ*2 + Đá Kỹ Năng Đặc Biệt*20 + Phiếu Bạc Lớn*5 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*10
2

Rương Tướng Đỏ Ngẫu Nhiên*1 + Đá Kỹ Năng Đặc Biệt*15 + Phiếu Bạc Lớn*4 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*8

3 -> 5

Darui Cam*2 + Đá Kỹ Năng Đặc Biệt*10 + Phiếu Bạc Lớn*3 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*6

6 -> 10     Rương Tướng Cam Ngẫu Nhiên*1 + Đá Kỹ Năng Đặc Biệt*5 + Phiếu Bạc Lớn*2 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*4

Lưu ý: Quà sẽ được tổng kết và gửi sau khi kết thúc sự kiện 24 -> 48h

2. Đăng nhập là có quà:

Nội dung: Sau ngày đầu mở server. Tài khoản nào đăng nhập và điểm danh ngày đầu sẽ nhận được phần quà gửi qua thư ingame.

Quà đăng nhập Tướng Cam Kazekage Đệ Tứ*1 + Lễ Kim*2000 + Phiếu Bạc*5 + Đan Tăng Bậc Akatsuki*50

Lưu ý: Quà sẽ được gửi vào ngày hôm sau

3. Sự kiện Nạp liên tiếp:

Nội dung: Mỗi ngày nạp 100,000 VNĐ trở lên sẽ nhận các phần quà nạp liên tiếp. Đạt mốc nào nhận cả quà mốc trên.

Thời gian: 4 ngày từ ngày mở server

Nạp Liên Tiếp Quà
Ngày 1 Phiếu Bạc*3 + Đan Thuộc Tính Linh Thú*1 + Sách Kỹ Năng Thông Linh Thú*8 + Đan Thuộc Tính Nhẫn Thuật*1 + Sách Kỹ Năng Nhẫn Thuật*8
Ngày 2 Phiếu Bạc*5 + Đan Thuộc Tính Vĩ Thú*2 + Sách Kỹ Năng Vỹ Thú*12 + Đan Thuộc Tính Susanoo*2 + Sách Kỹ Năng Susanoo*12
Ngày 3 Phiếu Bạc*8 + Đan Thuộc Tính Nhẫn Hoàn*3 + Sách Kỹ Năng Nhẫn Hoàn*18 + Đan Thuộc Tính Hồn Ninja*3 + Sách Kỹ Năng Hồn Ninja*18
Ngày 4 Rương Tướng Cam Ngẫu Nhiên*1 + Đan Thuộc Tính Ấn*4 + Đan Thuộc Tính Nhẫn*4 + Đan Thuộc Tính Tsukuyomi*4 + Đan Thuộc Tính Bậc Ninja*4

Ví dụ 1: Nạp ngày 1 và ngày 2 mỗi ngày 100,000 VNĐ. Sẽ nhận quà nạp của ngày 1 và ngày 2
Ví dụ 2: Nạp ngày 1 và ngày 4 mỗi ngày 100,000 VNĐ. Sẽ tính là nạp liên tiếp 2 ngày và vẫn nhận quà nạp của ngày 1 và ngày 2

Lưu ý: Quà sẽ được gửi sau khi kết thúc 4 ngày sự kiện

4. Nạp Nhỏ Nhận Lớn:

Nội dung: Trong ngày đầu mơ server nạp 1 mốc bất kỳ sẽ nhận ngay Rương Tướng Cam Ngẫu Nhiên*1

  Quà
Nạp bất kì Rương Tướng Cam Ngẫu Nhiên*1

Lưu ý: Quà sẽ được gửi vào ngày hôm sau

BQT Hỏa Chí Anh Hùng

Trân Trọng!

 

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ