Nạp Thẻ

【THÔNG BÁO】GỘP SERVER

14/09/2020

【THÔNG BÁO】GỘP SERVER 

Các nhẫn giả thân mến, nhằm mang đến những trải nghiệm và các hoạt động đặc sắc hơn, BQT Hỏa Chí Anh Hùng sẽ tiếp tục tiến hành gộp server. 

Cụ thể BQT Hỏa Chí Anh Hùng sẽ chính thức gộp server vào ngày 15/9/2020 cho những server có trong danh sách dưới đây.

Thời gian: 13h-17h ngày 15/9 (Thời gian có thể thay đổi hoặc kéo dài hơn dự kiến)

Sever gộp Tên cụm
S190 - S191 - S192 Cụm 19
S193 - S194 - S195 Cụm 19
S196 - S197 - S198 Cụm 19
S199 - S200 - S201 Cụm 20
S202 - S203 - S204 Cụm 20
S205 - S206 - S207 Cụm 20
S208 - S209 - S210 Cụm 21
S211 - S212 - S213 Cụm 21
S214 - S215 - S216 Cụm 21

 

Quy Tắc Gộp:

1. S190 -> S216. Cứ 3 server sẽ gộp thành 1. Sau khi gộp server thì sẽ lại chia Cụm.

Ví dụ: Gộp Cụm 1, Cụm 2, Cụm 3

- Cụm 1 là S1, S2, S3

- Cụm 2 là S4, S5, S6

- Cụm 3 là S7, S8, S9

Sau khi gộp xong thì 3 Cụm này sẽ gộp làm 1 và trở thành 1 Cụm.

2. Sau khi gộp xong thì toàn bộ những hoạt động này sẽ bị reset lại từ đầu:

Nhẫn Đạo

Đỉnh Cao Lục Đạo

Làng Lá tranh bá

Thử Thách Cực Độ

Chiến Trường Phe

Tranh Bá Ninja Giới

Hành Trình Hokage

Con Đường Mizukage

Mỏ

3. Lưu ý:

- Trong thời gian gộp server không nhập code, nạp thẻ tránh phát sinh lỗi.

- Sau khi gộp các server trong 1 cụm sẽ chơi chung như trên cùng 1 server.

- Sau khi gộp server sẽ reset x2 tất cả các mốc quy đổi từ Lam Ngọc sang Vàng.

- Các nhân vật cũ ở sv nào vẫn login vào server đó như bình thường

- Những tài khoản cấp ko đủ Lv120 và chưa từng nạp, không login 7 ngày trở lên sẽ bị xóa

- Sau khi gộp server sẽ đồng bộ mở Sự kiện gộp server

- Đối với các máy chủ trong danh sách gộp server sẽ bị reset toàn bộ các BXH của hoạt động.

- Nhận hết mọi thư và quà trước khi bảo trì để tránh mất thư hoặc mất quà.

- Các nhẫn giả vui lòng không đặt cược vào hoạt động nhẫn đạo trong ngày sv gộp. 

 

BQT Hỏa Chí Anh Hùng

Trân Trọng!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ