Nạp Thẻ

【THÔNG BÁO】GỘP SERVER THỎA SỨC CHIẾN

22/09/2020

【THÔNG BÁO】GỘP SERVER THỎA SỨC CHIẾN

Các nhẫn giả thân mến, nhằm mang đến những trải nghiệm, làm mới sân chơi và để hoạt động đặc sắc hơn, BQT Hỏa Chí Anh Hùng sẽ tiếp tục tiến hành gộp server. 

Cụ thể BQT Hỏa Chí Anh Hùng sẽ chính thức gộp server vào ngày 23/9/2020 cho những server có trong danh sách dưới đây.

Thời gian: 13h30-17h ngày 23/9 (Thời gian có thể thay đổi hoặc kéo dài hơn dự kiến)

Sever gộp Tên cụm
S217 - S218 - S219 Cụm 22
S220 - S221 - S222 Cụm 22
S223 - S224 - S225 Cụm 22
S226 - S227 - S228 Cụm 23
S229 - S230 - S231 Cụm 23
S232 - S233 - S234 Cụm 23
S235 - S236 - S237 Cụm 24
S238 - S239 - S240 Cụm 24
S241 - S242 - S243 Cụm 24

 

Quy Tắc Gộp:

1. S217 -> S243. Cứ 3 server sẽ gộp thành 1. Sau khi gộp server thì sẽ lại chia Cụm.

Ví dụ: Gộp Cụm 1, Cụm 2, Cụm 3

- Cụm 1 là S1, S2, S3

- Cụm 2 là S4, S5, S6

- Cụm 3 là S7, S8, S9

Sau khi gộp xong thì 3 Cụm này sẽ gộp làm 1 và trở thành 1 Cụm.

2. Sau khi gộp xong thì toàn bộ những hoạt động này sẽ bị reset lại từ đầu:

Nhẫn Đạo

Đỉnh Cao Lục Đạo

Làng Lá tranh bá

Thử Thách Cực Độ

Chiến Trường Phe

Tranh Bá Ninja Giới

Hành Trình Hokage

Con Đường Mizukage

Mỏ

3. Lưu ý:

- Trong thời gian gộp server không nhập code, nạp thẻ tránh phát sinh lỗi.

- Sau khi gộp các server trong 1 cụm sẽ chơi chung như trên cùng 1 server.

- Sau khi gộp server sẽ reset x2 tất cả các mốc quy đổi từ Lam Ngọc sang Vàng.

- Các nhân vật cũ ở sv nào vẫn login vào server đó như bình thường

- Những tài khoản cấp ko đủ Lv120 và chưa từng nạp, không login 7 ngày trở lên sẽ bị xóa

- Sau khi gộp server sẽ đồng bộ mở Sự kiện gộp server

- Đối với các máy chủ trong danh sách gộp server sẽ bị reset toàn bộ các BXH của hoạt động.

- Nhận hết mọi thư và quà trước khi bảo trì để tránh mất thư hoặc mất quà.

- Các nhẫn giả vui lòng không đặt cược vào hoạt động nhẫn đạo trong ngày sv gộp. 

 

BQT Hỏa Chí Anh Hùng

Trân Trọng!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ