Tính Năng Kết Hôn - Sư Đồ

Các nhẫn giả thân mến .

- Chúng ta cùng tìm hiểu về Kết hôn - Sư đồ, tính năng được mong đợi rất nhiều trong Hỏa Chí Nhẫn Giả nhé!

I. Hướng dẫn vào giao diện Kết hôn, Sư đồ

- Điều kiện mở Kết hôn: Level 55

Bước 1: Vào phần Làng Lá.

Bước 2: Chọn Thầy trò/Nhân duyên.

II. Thầy trò

1. Thầy của bạn

- Bấm vào mục "Thầy của bạn", tiếp theo bấm "Phát" để gửi thông báo tìm thầy (Thầy của bạn phải hơn bạn 3 cấp độ).

- Sau khi nhận được Thầy hãy làm nhiệm vụ để nhận các phần thưởng tương ứng.

2. Học trò của bạn

- Bấm vào mục "Mời thầy trò" để tìm Học trò trong danh sách bạn bè (Học trò phải kém hơn bạn 3 level, có trong danh sách bạn bè, và chưa có Thầy). Có thể nhận tối đa 2 Học trò.

- Quản lý Học trò và tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của Học trò trong "Học trò của bạn".

III. Nhân duyên

1. Cầu hôn kết duyên

- Bấm "Đối tượng" để tìm Phu quân/Thê tử (Đối tượng phải là bạn bè, chưa kết hôn), tiếp theo bấm "Cầu hôn kết duyên" để cầu hôn.

2.  Xây dựng mái ấm

- Vào "Phòng" dùng điểm thân mật để tăng bậc, tăng lực chiến.

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto