Uế Thổ Chuyển Sinh

Chào các vị Nhẫn Giả ! 

 BQT game Hỏa Chí Anh Hùng xin giới thiệu cho các Nhẫn giả Tính năng Uế Thổ  để nâng cấp nhân vật tăng lực chiến lên cao .

1.Thẻ Tướng

- Cần thẻ tướng để có thể kích hoạt được tướng tương ứng

- Mỗi tướng đều có Skill riêng biệt

- Nhẫn giả cần Pha lê Uế Thổ để có thể tăng cấp cho tướng

- Để nâng cấp sao cho tướng Nhẫn giả cần thẻ tướng tương đương

2. Ghép

- Khi Nhẫn giả đủ mảnh Nhẫn giả có thể thẻ tướng tương đương để kích hoạt và nâng cấp cho tướng của Nhẫn giả

3. Kỹ Năng

- 1 Tướng sẽ có 1 bộ kỹ năng Chính

- Nhẫn giả có thể tẩy kỹ năng phụ cho tướng và khoá lại kỹ nâng Nhẫn giả đang cần , có 2 cách tẩy kỹ năng . Tẩy Thường và Tẩy Cao cấp

4. Kết Ấn

- Để nâng cấp Kết Ấn Nhẫn giả cần Đan kết ấn

- Nhẫn giả có thể dung thêm đan thuộc tính kết ấn để tăng thêm chiến lượt của tướng

5 .Tế Bào

- Để nâng cấp Tế Bào Nhẫn giả cần đan tăng bậc tế bào

- Nhẫn giả có thể dung thêm đan thuộc tính tế bào để tăng thêm chiến lượt của tướng

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto