Vũ Khí Kunai Ninja

Chào các vị Nhẫn Giả ! 

 BQT game Hỏa Chí Anh Hùng xin giới thiệu cho các Nhẫn giả Tính năng Kunai Ninja  để nâng cấp nhân vật tăng lực chiến lên cao .

1. Dao Ninja

- Cần thẻ vũ khí tương ứng để mở trang bị  ( Mỗi trang bị điều có thuộc tính riêng )

- Nhẫn giả cần có thể tiêu hao Đá Tiền linh để năng cấp thẻ trang bị

2. Đao Phách

- Nhẫn giả cần Đá Phong Hồn để năng cấp Đao Hồn ,Và Huyền Tinh để tiến cấp

- Lên cấp Nhẫn giả sẽ mở được Thiên Hồn , Địa Hồn , Mệnh Hồn

- Nhẫn giả cần Đan akatsuki để Nâng cấp Tiên Thiên Tam Nguyên

3. Đao Khí

- Nhẫn giả cần Đan Ngưng Thần  Để Tăng cấp Đao Khí

- Nhẫn giả cần Tụ Linh Châu Để Tiến Cấp Đao Khí

4. Thức Tỉnh

- Nhẫn giả cần Đá Tiên Linh để tăng cấp Thức Tỉnh

- Nhẫn giả cần Thần Dụ Tinh Hoa để tiến cấp Thức Tỉnh

- Lưu Ý : mỗi 1 trang bị có thể tăng cấp riêng lẻ và + dồn lực chiến cho nhân vật

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto